Nguyên Nhân Của Bách Bệnh Cơ Bản Là Ở GAN. Tẩy Sỏi Mật, Gan Không Phẫu Thuật/ Thải Độc Gan

10/07/2022

Nguyên Nhân Của Bách Bệnh Cơ Bản Là Ở GAN. Tẩy Sỏi Mật, Gan Không Phẫu Thuật/ Thải Độc Gan

Ông bà xưa thường nói: Gan tốt, cái gì cũng tốt.
Sách Hoàng Đế nội kinh cho rằng: Gan là cơ quan tướng quân, mưu lược mọi chuyện.
Trung y lại giảng: nguyên nhân của bách bệnh, cơ bản là ở gan. Đàn ông muốn bổ thận, trước hết phải dưỡng gan. Phụ nữ muốn trẻ đẹp cần dưỡng gan trước khi dưỡng huyết. Tại sao lại như vậy? Câu trả lời sẽ có trong video: