Chữa Lành Luân Xa 7 - Kết Nối Với Vũ Trụ & Kiến Thức Vô Tận/Healing Crown Chakra

25/02/2022

Chữa Lành Luân Xa 7 - Kết Nối Với Vũ Trụ/Healing Crown Chakra/Tình Yêu Và Chữa Lành

Rất nhiều người trong lúc ngủ đã kết nối được với kho dữ liệu của Vũ Trụ, nghe được sự truyền dạy từ các Vị Thần từ đó viết nên hàng nghìn công thức toán học, cũng như có hàng nghìn phát minh để đời, như nhà khoa học Nikola Tesla, với hơn 1000 phát minh khoa học, hay thiên tài toán học Ấn độ Srinivasa Ramanujan với hơn 3.900 công thức và mệnh đề toán học thần bí. Bên cạnh đó cũng có những nhà tiên tri lừng danh như tiên tri mù Baba Vanga, nhà tiên tri Edgar Cayce đều nói những dự ngôn của mình đều đến từ kho dữ liệu trong Vũ trụ.

…Vậy Bí mật ẩn chứa ở đây là gì? tại sao họ lại nghe được những lời hướng dẫn đó. Chúng ta có thể nghe được những kiến thức hoặc thông điệp trong lúc ngủ như họ hay không? Điều này sẽ được làm rõ trong video ngày hôm nay! Luân xa thứ 7 và cách chữa lành luân xa 7 để nhận thông điệp, kiến thức từ Vũ Trụ.

 

#luânxa #luânxa7 #luânxavươngmiện #chữalành #chữalànhluânxa #chữalànhluânxa7