Cách Kích Hoạt Đảo Ngược Lão Hóa & Thải Độc Tế Bào / Longevity genes? Epigenome?

27/08/2022

 

Cách Kích Hoạt Đảo Ngược Lão Hóa & Thải Độc Tế Bào/Longevity genes? Epigenome?

Cách kích hoạt cơ chế đảo ngược lão hóa của cơ thể! Thải độc cấp độ tế bào bằng cách kích hoạt các Longevity genes hay còn gọi là những gen kéo dài tuổi thọ trong cơ thể và ngăn chặn sự mất thông tin của gen ngoại di truyền hay còn gọi là Epigenome ! Tất cả điều này cuối cùng đã được khoa học chứng minh!

Video có sử dụng các video nghiên cứu gốc nên tính chân thực và chính xác cực kỳ cao. Các thuật ngữ được dùng trong video: Epigenome: Gen ngoại di truyền; Genome: Gen di truyền; Tế bào gốc; Longevity genes: Gen kéo dài tuổi thọ.